צוות קרן ברל כצנלסון מורכב מהנהלת הקרן, המופקדת על נכסי הארגון, ומצוות המרכז הרעיוני, האחראי על כלל הפעילות הרעיונית.

הנהלת קרן ברל כצנלסון

צוות המרכז החינוכי רעיוני

מחלקה ציבורית

מחלקת מחקר ומדיניות

מערכת תלם

מחלקת תכניות מנהיגות ושיתופי פעולה

דירקטוריון קרן ברל כצנלסון