פרויקטים מיוחדים | 03.03.24

נקודות מרכזיות לקראת הדיון בבג”ץ בעתירה לחשוף את מסמכי תקציב המדינה

כתיבה: