שחר

תוכנית בארי | תואר ראשון באוניברסיטת חיפה

ששת כפרי הסטודנטים של שחר מחברים בין סטודנטים וסטודנטיות בעלי מודעות חברתית ויכולת הובלה, לצורך קידום תהליכים של שינוי חברתי ברמה המקומית והארצית.

תוכנית בארי | תואר ראשון באוניברסיטת חיפה