ניתוחי מדיניות | 31.10.23

# כלכלה וחברה

# כלכלה וחברה

ניתוח תכנית הפיצויים החדשה של משרד האוצר | 31.10.23

כתיבה:

קרן ברל כצנלסון