תוכנית בארי | תואר ראשון באוניברסיטת חיפה

תוכנית בארי | תואר ראשון באוניברסיטת חיפה

התוכנית מציעה תואר ראשון באוניברסיטת חיפה, כחלק ממסלול דו-חוגי, שמקנה הזדמנות ייחודית ללמוד על תהליכי העומק שמעצבים את החברה והכלכלה בישראל.

תוכנית בארי | תואר ראשון באוניברסיטת חיפה