המכינה הקדם-צבאית ע”ש בארי

המכינה הקדם-צבאית ע ש בארי

מכינת בארי שמה במרכז התוכנית השנתית שלה את ערכי הדמוקרטיה והשוויון, ומטפחת תרבות יהודית-ציונית-ישראלית המבוססת על ערכים הומניים.

מנהל מכינת "בארי": יואב זנתי לביאה

yoavyz10@gmail.com

המכינה הקדם-צבאית ע ש בארי