משמר החינוך הממלכתי

משמר החינוך הממלכתי

משמר החינוך הממלכתי נוסד על ידי קרן ברל כצנלסון, גבעת חביבה ואידאה, במטרה להבטיח כי החינוך הממלכתי בישראל יפעל לאור הערכים ההומניסטים, הליברליים והחברתיים של חוק החינוך הממלכתי (1953). המשמר נוקט באסטרטגית פעולה משולבת של תגובה ויוזמה. בצד התגובה, המשמר נאבק בניסיונות לפגוע בערכי החינוך הממלכתי באמצעות משמרות חינוך מקומיים, קמפיינים ציבוריים ופעולה משפטית. בצד היוזמה, המשמר מפתח תוכניות מדיניות לעיגון וחיזוק ערכי החינוך הממלכתי, ומקדם אותן בקרב מקבלי ההחלטות הן בשוטף והן בצמתים קריטיים (מו”מ קואליציוני, ממשלה חדשה) ובקרב הציבור הרחב.

 

 

משמר החינוך הממלכתי