במה לשיחה פוליטית אחרת

תלם

תלם – “במה לשיחה פוליטית אחרת” מהווה במה כתובה – מודפסת ומקוונת – לדיון מעמיק אודות האתגרים הניצבים בפני מדינת ישראל בכלל ובפני מחנה השוויון בפרט. תלם מבקשת להציע תפיסה רחבה של דמותה העתידית הראויה של ישראל, דרך עיסוק בשאלות יסוד, במדיניות ובאסטרטגיות פעולה ובפרשנויות ובניתוחים של סדר היום האקטואלי, ותוך מתן ביטוי לקולות חדשים ועדכניים.

לאתר תלם

תלם